Skip to main content

Openingstijden
De praktijk is in principe elke dinsdag en vrijdag overdag geopend van 8.30-17.00 uur.

Wachtlijst
Momenteel is de wachtlijst voor intake ongeveer 18-20 weken.

Na het eerste gesprek wordt behandeling in principe direct gestart, er is geen wachttijd tussen het eerste gesprek en de vervolgbehandeling. Het tweede gesprek wordt 1-2 weken na het eerste gesprek gepland. Het maakt dus niet uit tot welke diagnosegroep uw problematiek behoort wat betreft de wachttijd. Tot aan het eerste gesprek bent u nog niet in behandeling en wordt u aangeraden bij dringende psychologische problemen contact op te nemen met uw huisarts.

Afspraak afzeggen
Wanneer een afspraak onverhoopt niet door kan gaan moet die minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd per mail. Als u niet beschikt over e-mail, dan per telefoon. Als u de afspraak niet of te laat afzegt, is de regel dat ik 70% van de kosten van het gesprek in rekening breng. Deze factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekering.