Skip to main content

Geestelijke Gezondheidszorg

Binnen de praktijk bied ik integratieve psychotherapie. Dat betekent dat ik verschillende psychotherapeutische methoden combineer en dat op zo’n manier probeer te doen dat ik voor iedereen maatwerk bied. Het doel van psychotherapie is psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Daarbij is de inzet van u even belangrijk als mijn deskundigheid. Psychotherapie is hard werken, het kan confronterend zijn om meer stil te staan bij uzelf en te zien hoe u vastloopt in steeds terugkerende patronen. Een psychotherapieproces gaat dan vaak ook met ups en downs en het kost tijd om lang bestaande patronen te doorbreken. Het duurt kort waar het kan, en kan langer duren als het nodig is.

Ik maak gebruik van verschillende psychotherapeutische methoden zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en cliëntgerichte psychotherapie. Cognitieve gedragstherapie is richtinggevend voor veel stoornissen of problemen. EMDR wordt meestal gegeven bij de behandeling van onverwerkte traumatische of betekenisvolle gebeurtenissen. Schematherapie is effectief gebleken wanneer het gaat om het doorbreken van lang bestaande patronen in denken, voelen en gedrag. Dit komt vaak voor wanneer er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek. Cliëntgerichte psychotherapie is daarbij eveneens effectief gebleken.

Als u 18 jaar of ouder bent kunt u in mijn praktijk terecht voor behandeling van:

 • angst- en dwangklachten
 • traumagerelateerde klachten
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid, burnout
 • vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring te vinden is, zoals hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, rugklachten, vermoeidheid
 • identiteitsproblematiek (zoekend naar wie u bent en wat u wilt)
 • psychische klachten als gevolg van een lichamelijke aandoening
 • negatief zelfbeeld, onzekerheid
 • rouwverwerking bij verlies van personen of na ingrijpende gebeurtenissen

Een behandeling kan niet plaats vinden wanneer er sprake is van:

 • een crisissituatie
 • ernstige verslavingsproblematiek
 • suïcidale gedachten of plannen die op de voorgrond staan
 • psychotische klachten
 • relatie- of gezinsproblematiek wat focus van behandeling moet worden
 • een IQ van onder de 80

Supervisie/Leertherapie

Ik ben erkend supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en van de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Door mij gegeven supervisie  telt daarnaast mee in de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog en voor de herregistratie klinisch psycholoog. Bovendien ben ik erkend leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Collega’s die in opleiding zijn tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut of schematherapeut kunnen zich voor supervisie of leertherapie aanmelden bij mijn praktijk, ondanks het feit dat mijn wachtlijst gesloten is voor cliënten. Supervisie bij het schrijven van een N=1 of N=2 studie is ook mogelijk.

Het is goed te weten dat ik naast mijn eigen praktijk ook enkele dagen per week werk in een grotere GGZ instelling. Daar geef ik o.a. groeps(schema-) therapie, psychotherapie, complex traumabehandeling en werkbegeleiding. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van trauma en persoonlijkheidsproblematiek en existentiële problematiek.

Consultatie

Huisartsen, POH’s, bedrijfsartsen, tandartsen, psychiaters, maatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen of pastores op scholen, ambulante woonbegeleiders en andere verwijzers kunnen per e-mail of telefonisch contact opnemen met de praktijk voor intercollegiaal overleg, bijv. over een verwijzing. Predikanten en andere ambtsdragers kunnen ook contact opnemen met de praktijk, voor overleg over een situatie of mogelijke verwijzing. Als dit gaat over iemand die al in behandeling is, of is geweest, doe ik dat uiteraard alleen na gegeven toestemming van de cliënt en koppel ik dat ook weer terug naar de cliënt.