De Geestelijke Gezondheidszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat volledige vergoeding door uw zorgverzekering plaats vindt wanneer u een declarabele psychiatrische diagnose heeft en wanneer u een verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen. Uw zorgverzekering houdt alleen het eigen risico in. Ik declareer digitaal bij de zorgverzekering.

Zorgprestatiemodel
Met ingang van 1 januari 2022 treedt het Zorgprestatiemodel binnen de GGZ in werking. Dat betekent o.a. dat er per gesprek gedeclareerd wordt. Ik declareer digitaal rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering betaalt mij uit. Vervolgens krijgt u een factuur waarin u gespecificeerd ziet wat ik in rekening heb gebracht. Mits u een verwijsbrief heeft en een declarabele diagnose hoeft u alleen het eigen risico te betalen.

Enkele soorten van problemen worden niet meer vergoed. Dat zijn de zogenaamde aanpassingsstoornissen (bv. overspanning, gestagneerde rouw zonder een psychische stoornis), psychische problemen in het omgaan met een chronische ziekte, werkgerelateerde problemen en relatieproblemen. Deze problemen kunnen wel binnen de GGZ behandeld worden maar de kosten zullen voor uw eigen rekening zijn.

De praktijk neemt de tarieven die de NZA heeft vastgesteld, hiervoor als uitgangspunt. Omdat de hoogte hiervan afhangt van de afgesproken duur van de sessie en het consulttype is via onderstaande link het tarief te vinden.

NZA tarieven 2022 (Zorgprestatiemodel)

Bij de tarievenzoeker is de setting ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II, de beroepscategorie is psychotherapeut, als u kwam voor de intake is het consulttype diagnostiek, anders behandeling. Vervolgens kunt u de afgesproken duur van het gesprek invullen.

Als er bij u sprake is van een niet declarabele diagnose zal ik met u overleggen of u daarvoor in mijn praktijk behandeld wilt worden of naar een andere hulpverlener gaat die niet binnen de GGZ werkt.