De Generalistische Basis GGZ valt onder de Zorgverzekeringswet. De praktijk is gecontracteerd met ZilverenKruisAchmea, VGZ, CZ/DeltaLloyd/OHRA, DSW, Menzis en VRZ en alles wat daaronder valt. Dat betekent dat volledige vergoeding door uw zorgverzekering plaats vindt wanneer u een declarabele psychiatrische diagnose heeft en wanneer u een verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen. Uw zorgverzekering houdt alleen het eigen risico in. Ik declareer digitaal bij de zorgverzekering.

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt niet meer per gesprek gedeclareerd, maar per zogenaamd zorgproduct: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. In elk traject heeft u te maken met een vastgestelde behandelduur. Voor welk zorgproduct u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw klachten. Bij het vaststellen van het behandelplan bespreek ik met u welk zorgproduct ik verwacht dat u nodig heeft. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval zal ik in overleg met u, de behandeling opplussen naar een ‘zwaarder’ product. Dit kan zonder tussenkomst van de huisarts, tot maximaal zorgproduct intensief. Voor alleen een intake wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht. Een zorgproduct kan maximaal een jaar open staan.

In rekening mag worden gebracht (volgens de richtlijnen van de NZA in 2021):

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04

Enkele soorten van problemen worden niet meer vergoed. Dat zijn de zogenaamde aanpassingsstoornissen (bv. overspanning, gestagneerde rouw zonder een psychische stoornis), psychische problemen in het omgaan met een chronische ziekte en relatieproblemen. Deze problemen kunnen wel binnen de Basis GGZ behandeld worden. Hiervoor wordt dan de zogenaamde onverzekerde prestatie in rekening gebracht. Het tarief hiervoor is € 100. Als er bij u sprake is van een niet declarabele diagnose zal ik met u overleggen of u daarvoor in mijn praktijk behandeld wilt worden of naar een andere hulpverlener gaat die niet binnen de Basis GGZ werkt.

Voor mensen die de kosten zelf betalen, bijvoorbeeld omdat ze gemoedsbezwaard zijn, breng ik niet de maximum tarieven in rekening die de Nederlandse Zorg Autoriteit heeft vastgesteld voor de verschillende zorgproducten binnen de Basis GGZ. Mensen die gemoedsbezwaard zijn kunnen aan het einde van het jaar de factuur indienen bij het CAK en het bedrag terug ontvangen als hun budget nog toereikend is.