Skip to main content

Wanneer u een klacht heeft raad ik u aan om daar allereerst met mij zelf over te spreken. Op deze wijze kunnen de meeste klachten worden opgelost.

Mocht dat voor u niet tot een oplossing leiden of u wilt dat niet, bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met een collega gz-psycholoog die ook lid is van PsyZorg, ten einde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zorgverlener zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.

Als u niet helemaal tevreden bent met deze bespreking of u wilt niet spreken met een collega kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van deze vereniging. U vindt de betreffende beroepsvereniging onder de knop links op deze site. Klik hier voor de klachtenregeling.