Methodiek

Binnen de praktijk wordt gewerkt met behandelmethodieken die de toets van de wetenschap kunnen doorstaan of behoren tot de ‘best practice’. Dit betekent dat de behandelmethodieken bewezen effectief zijn of, bij nieuwe therapievormen, dat goede behandelresultaten redelijkerwijs te verwachten zijn. De cognitieve gedragstherapie is richtinggevend, naast EMDR en schematherapie.

Deskundigheid en professionaliteit gaan samen met een respectvolle bejegening, is mijn missie. Dan ontstaat er vertrouwen. Vertrouwen in u zelf, in de therapeut, in de behandeling en in het leven. Wanneer de problematiek verweven is met uw geloof kan daarover gesproken worden. In overleg met u kan er ook samengewerkt worden met een ambtsdrager uit de gemeente waar u toe behoort. Als uw problematiek niet of niet voldoende, behandeld kan worden binnen de mogelijkheden van de praktijk zal ik met u meedenken bij welke hulpverlener u beter op de plek bent.

Als u liever wandelend met mij spreekt kan dat ook. De praktijk is gesitueerd aan de rand van het Luntersche Buurtbosch, waardoor de omgeving zich daar bij uitstek voor leent.

Werkwijze

De behandeling vindt op de volgende gestructureerde wijze plaats:

  1. Kennismaking en bespreking van uw situatie en problematiek, afname van een vragenlijst
  2. Zonodig doorverwijzen, er vindt dan een terugverwijzing naar de huisarts plaats met advies voor vervolg
  3. Stellen van een diagnose en opstellen van behandeldoelen
  4. Kiezen van de behandelmethode
  5. Behandeling
  6. Terugvalpreventie, evaluatie en effectmeting, klanttevredenheid, ontslagbrief naar de huisarts, declareren en sluiten dossier.

E-health

De behandeling kan gecombineerd worden met e-health. Het kan hierbij gaan om voorlichting, preventie, diagnostiek, behandeling van specifieke klachten of ervaringsdeskundigheid. Dit kunt u combineren met de gesprekken, vaak is dat een goede aanvulling. U wordt hierin geadviseerd en krijgt de naam van de site met de link toegestuurd. Ook kunt u een online zelfhulpcursus volgen. Dit is volledig anoniem en gratis.