Methodiek

Binnen de praktijk wordt gewerkt met behandelmethodieken die de toets van de wetenschap kunnen doorstaan of behoren tot de ‘best practice’. Dit betekent dat de behandelmethodieken bewezen effectief zijn of, bij nieuwe therapievormen, dat goede behandelresultaten redelijkerwijs te verwachten zijn. Dit wordt in richtlijnen beschreven en gevolgd.

Op de website www.ggzstandaarden.nl worden de zorgstandaarden beschreven. Als u wilt opzoeken wat goede zorg is en wat u mag verwachten wanneer u een bepaalde psychische aandoening heeft, kunt u dat daarop vinden. Op die website zijn ook generieke modules te vinden. Daarin worden onderwerpen beschreven die relevant zijn voor meerdere psychische aandoeningen. In de praktijk wordt bijv. gebruikt gemaakt van de module zelfmanagement, ondersteuning naasten en arbeidsparticipatie.

De cognitieve gedragstherapie is richtinggevend voor de meeste stoornissen of problemen. EMDR wordt meestal gegeven bij de behandeling van onverwerkte traumatische of betekenisvolle gebeurtenissen. Schematherapie is effectief gebleken wanneer het gaat om persoonlijkheidsproblematiek.

Bij de start van de behandeling bespreken we de mogelijkheden voor de behandeling en beslist u samen met uw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Uw behandelaar legt u uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. Als het ons beiden zinvol lijkt dat iemand uit uw sociaal netwerk betrokken wordt bij de behandeling kan dat, na de intake of tijdens de behandeling. Regelmatig evalueren we hoe het gaat, of uw klachten verminderen uw klachten en u op de goede weg bent om uw doelen te behalen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de behandeling niet langer is dan nodig.

Deskundigheid en professionaliteit gaan samen met een respectvolle bejegening, is mijn missie. Dan ontstaat er vertrouwen. Vertrouwen in u zelf, in de therapeut, in de behandeling en in het leven.

Een goede match tussen u en uw behandelaar is belangrijk. Daarom overleggen we of en hoe wij het beste kunnen aansluiten bij uw wensen op belangrijke gebieden van het leven. Wanneer de problematiek verweven is met uw geloof kan daarover gesproken worden. Nederlands is de taal die gesproken wordt. Als uw problematiek niet of niet voldoende, behandeld kan worden binnen de mogelijkheden van de praktijk zal ik met u meedenken bij welke hulpverlener u beter op de plek bent. We hebben afspraken met de Gespecialiseerde GGZ en met huisartsen om dit voor u zo goed mogelijk te realiseren. Ook als andere ondersteuning wenselijk is, helpen we u daarbij. Denk aan systeemtherapie, psychosociale ondersteuning of steun van familie of vrienden.

Als u liever wandelend met mij spreekt kan dat ook. De praktijk is gesitueerd aan de rand van het Luntersche Buurtbosch, waardoor de omgeving zich daar bij uitstek voor leent.

Beeldbellen is ook een mogelijkheid. Dan hoeft u niet naar de praktijk te komen, terwijl we elkaar toch zien en horen. Als u hiervan gebruik wilt maken stuur ik u een uitnodiging die u per e-mail ontvangt. Daarin zit een link. Als u daarop klikt wordt een browservenster geopend en het videogesprek kan beginnen; heel eenvoudig.

Werkwijze

De behandeling vindt op de volgende gestructureerde wijze plaats:

  1. Kennismaking en bespreking van uw situatie en problematiek, afname van een vragenlijst
  2. Stellen van een diagnose en opstellen van behandeldoelen
  3. Kiezen van de behandelmethode
  4. Behandeling
  5. Terugvalpreventie, evaluatie en effectmeting, klanttevredenheid, ontslagbrief naar de huisarts, declareren en sluiten dossier.

E-health

Zo mogelijk maakt e-health onderdeel uit van de behandeling. Het blijkt dat dat meestal een waardevolle aanvulling is op de gesprekken. Het kan hierbij gaan om voorlichting, preventie, diagnostiek of behandeling van specifieke klachten. U wordt hierin geadviseerd en krijgt een link toegestuurd waarmee u een account kunt aanmaken. Daarmee krijgt u toegang tot een digitaal platform waarmee u ook beveiligd gegevens kunt uitwisselen en kunt communiceren met uw behandelaar. Voor de meeste stoornissen of problemen is er een online cursus of training. Daarnaast zijn er veel aanvullende modules die vanuit een bepaalde methodiek werken en veel werkbladen waarmee u het behandelde in de sessie thuis verder kunt verwerken. Hier hoeft u niet (extra) voor te betalen. De online behandelingen kunt u zelfstandig thuis, op uw tijd uitvoeren.