Skip to main content

Algemeen

U kunt zich zowel schriftelijk als telefonisch aanmelden. Schriftelijke aanmelding heeft de voorkeur. Dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier op deze website. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@praktijkconfido.nl, maar dit e-mailadres voldoet nog niet aan de NEN-normen. Als u zich telefonisch aanmeldt zult u terug gebeld worden wanneer u me niet zelf te spreken kreeg. Wanneer dat is hangt af van de dag waarop u gebeld heeft. Ik streef er naar om u binnen 24 uur op werkdagen terug te bellen. Het telefoonnummer is: 0318-701541.

Bij afspraakinformatie kunt u zien hoelang de wachttijd is.

Het aanmeldformulier kunt u invullen en verzenden. U krijgt z.s.m. een reactie van mij, wat afhangt van de dag waarop u het verstuurt. U kunt er vanzelfsprekend van uit gaan dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwijzing

Vergoeding van de behandeling vanuit uw zorgverzekering, is uitsluitend mogelijk met een schriftelijke verwijzing van de huisarts. Behandeling zonder verwijzing is mogelijk, maar dient u zelf te betalen. Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
  • Op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
  • De verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
  • Op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is naar de GGZ;
  • Op de verwijzing staat dat er sprake is van een DSM benoemde stoornis of dat die wordt vermoedt.
  • De verwijzing ontvang ik het liefst digitaal via Zorgdomein.

Triage ondersteunend instrument

De verwijzing kan ondersteund worden door een zogenaamd beslissingsondersteunend instrument af te nemen. Dit zijn enkele vragenlijsten die digitaal worden toegestuurd en ingevuld voor het eerste gesprek. Hieruit komt een advies voor de verwijzing en de behandeling die ingezet kan worden. Overigens staat het ons vrij om in overleg hiervan af te wijken. U kunt voorafgaand aan de intake een link toegestuurd krijgen waarmee u toegang krijgt tot die vragenlijsten. Als u geen internetaansluiting heeft, is dat geen probleem. Dan wordt dit niet gedaan. De uitkomsten zullen worden besproken in de intake en meegenomen worden in het voorstel voor behandeling. Als u dat wilt kunt u de uitkomsten toegestuurd krijgen in een document.

Identificatieplicht

In de gezondheidszorg geldt een identificatieplicht. Wanneer u voor het eerst in de praktijk komt, zal daarom naar uw legitimatiebewijs worden gevraagd.

Aanmeldformulier

Aanmelden
Bezig met versturen